14.1.2016

Pobytový Čichořice 2020

Pro rok 2020 jsme si pro vaše děti připravili další tématickou celotáborovou hru. V minulých letech jsme se podívali do doby krále Artuše, navštívili jsme starověké Řecko, vyřešili záhadu hlavolamu s Mirkem Dušínem, probudili Egyptského faraóna, válčili jsme s piráty, uskutečnili cestu kolem světa a naposledy cestovali pomocí stroje času. V letošním roce bude naší inspirací, příběh chrabrého zbojníka Robina Hooda a jeho družiny. Přesuneme se do Anglie konce 12. století a počátku 13. století, kdy anglický král Richard „Lví srdce“, putuje se svou armádou do Jeruzaléma. A Anglii dostává na starost jeho syn Jan. Jan je však nezkušený panovník a vládu nenásilně přenechá zlému a chamtivému šerifu z Nottinghamu. S mocí, ke které se díky Janově mladistvé nevědomosti jak panovat dostává, začíná zotročovat poddané, vybírá vysoké daně a království postupně posílá do záhuby. V této době se vrací do své domoviny jako válečný veterán sir Robert z Loxley a je nemile překvapen, když zjistí, že jeho rodině byl zabaven veškerý majetek. Tato situace ho donutí utéct do hlubokých Sherwoodských lesů. Zde získává přátelství se skupinou zbojníků, kteří uprchli stejně jako on. A tak se ze sira Roberta z Loxley stává zbojník Robin Hood, který bohatým bere a chudým dává. Pojedte s námi nastolit pořádek v čichořickém sherwoodu a zabránit šerifu z Nottinghamu, aby království úplně zruinoval. K tomuto boji pro spravedlnost potřebuje Robin Hood další zbojníky - potřebuje vás! Vás, co se nebojíte postavit zlu a znovu v našem kraji nastolit pořádek a blahobyt. Přidejte se do zbojnické družiny a pod vedením Robina Hooda zvítězíme.

 

POZOR! Letošní rok má kratší termín než je obvyklé, začínáme již 30.6.  po vysvědčení.

Termín:30.6.2020 - 11.7.2020
Cena:4200,-
Místo:RS Čichořice
Odjezd:14:00 - Oistrachova, 155 00 Praha 13 50°02'49.0"N 14°19'01.3"E 50.046936, 14.317031
Příjezd:12:00-13:00, Oistrachova, 155 00 Praha 13 50°02'49.0"N 14°19'01.3"E 50.046936, 14.317031
*Po telefonické domluvě s hlavním vedoucím, je možné děti přivézt přímo do RS Čichořice.

Táborový program

Pobytový tábor je určen pro děti ve věku od 6 do 15 let. Táborový program zahrnuje celotáborovou hru (CTH), oddílové aktivity a činnosti určené pro celý tábor (výlety, aj.) Hry a aktivity jsou připravovány v průběhu celého roku táborovým týmem do posledního detailu. Jsou připraveny jak pro ideální hezké počasí, tak i pro období dešťů, tudíž nás nemůže žádné počasí překvapit. Ve hrách se snažíme propojit týmového ducha, kamarádství a zdravou soutěživost. Klademe stejný důraz na hry akční, běhavé a sportovní, ale zároveň logické, kreativní, tvůrčí a odpočinkové. Cílem je, aby se děti rozvíjely všemi směry a zároveň každý si našel to své. Táborové hry jsou přizpůsobeny věku dětem na táboře.

Vaše děti se mohou těšit například na:

  • Tématickou celotáborovou hru
  • Oddílové hry
  • Sportovní hry
  • Celodenní výlet
  • Táboráky
  • Olympiádu
  • a mnoho dalšího!

Táborový tým

O děti se stará velmi početný tým (od hlavního vedoucího přes zdravotnici, oddílové vedoucí a praktikanty, po kuchařky, které jsou neméně důležité a další personál). U oddílu vystupuje vždy vedoucí oddílu (dospělá osoba starší 20 let) a praktikant.

Oddíly

Oddíly jsou složeny z maximálně deseti dětí a k nim přiřazených vedoucí a praktikantů. Během tábora jsou děti rozřazeny do dvou typů oddílů. Smíšený oddíl se skládá z dětí obou pohlaví a všech věkových kategorií. V tomto oddíle se děti účastní celotáborové hry. V druhém klasickém oddíle jsou děti rozděleny podle stejného pohlaví a stejného věku, v těchto skupinách chodí na obědy a hrají oddílové hry. Společné zařazení do smíšeného oddílu nemůžeme garantovat a to z důvodu, že se snažíme, aby všechny oddíly byly konkurence schopné.

Ubytování

Tábor se koná v rekreačním středisku Čichořice v karlovarském kraji. Vesnička Čichořice se nachází poblíž obce Chyše. Táborovou základnou protéká řeka Střela.

Děti jsou ubytovány ve čtyřlůžkových chatkách s kapacitou 80 osob. Dále se v táboře nachází 6 chatek s kapacitou 30 osob. Součástí areálu je velká budova, ve které se nachází plně vybavená kuchyně, jídelna, marodka a dalších 12 lůžek. Děti na táboře v jídelně jedí z talířů a používají místní nádobí, ešus a příbor mají na putovní výlet. Pokud jedou kamarádi nebo sourozenci, je možné je na přání rodičů společně ubytovat. Tomuto přání se snažíme předem maximálně vyhovět dle našich možností, tak jak nám umožňuje ubytovací kapacita. Tento požadavek, prosíme, vyplňte do přihlášky, při nástupu na tábor už zřejmě nebude možné vašemu požadavku vyhovět. Není možné ubytovávat děti různého pohlaví.

Táborové slevy

Na čtrnáctidenním pobytovém táboře lze uplatnit sourozeneckou slevu ve výši 200,- Kč na každé dítě.

Platba

AkceZálohaDoplatekČíslo účtuSpecifický symbolVariabilní symbol
Plavecký tábor 1. turnus1500,-2000,-2501164846/2010111Datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD
Plavecký tábor 2. turnus1500,-2000,-2501164846/2010222Datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD
Plavecký tábor 3. turnus 1500,-2000,-2501164846/2010333Datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD
Plavecký tábor 4. turnus1500,-2000,-2501164846/2010444Datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD
Letní dětský tábor - Robin Hood2000,-2200,-2501164854/2010555Datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD

Účastník je na akci přihlášen doručením řádně vyplněné přihlášky pořadateli. Objednateli tak vzniká povinnost uhradit poplatek za akci tak, aby pořadatel částku obdržel nejpozději do termínu vyhlášeného pro úhradu poplatku. Termíny jsou k dispozici ve všech informačních materiálech a na internetových stránkách spolku u jednotlivých akcí.

Objednatel může poplatek uhradit buď najednou nebo formou zálohy a následného doplatku nejpozději jeden týden před začátkem akce, nebo pokud nebude domluveno jinak. Objednatel je povinen uvádět při platbě správné variabilní a specifické symboly – pořadatel neodpovídá za nedohledání nebo opožděné dohledání platby, která neměla všechny náležitosti.

 

Zrušení účasti objednatelem a storno

Objednatel je oprávněn odhlásit účastníka z akce (tj. zrušit účast) kdykoliv před odjezdem na tuto akci. Vzhledem k tomu, že většina nákladů spojených s akcí (včetně táborů) jsou hrazeny ve velkém předstihu dopředu, včetně platby za ubytování a stravu a další fixní náklady, je třeba při odhlášení z akce počítat s následujícími storno podmínkami. Záloha zaplacená před začátkem akce není vrátná z důvodů fixních nákladů na akci. Tyto náklady jsou rozpočítané na jednotlivého účastníka akce. Záloha se platí 14 dní od podání přihlášky, od té doby nabývá přihláška platnost. Při naplnění kapacity akce, mají přednost ti účastníci, kteří zaplatili zálohu dříve.

Při odhlášení z akce se účtuje storno poplatek ve výši x % z celkové částky účastnického poplatku za akci pořádanou DUFA z.s. Účastnickým poplatkem se rozumí celková částka za objednanou akci. Rozhodující je, kolikátý den před začátkem pobytu o storno požádáte. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky. Požádáním o storno se rozumí zaslání e-mailu na adresu Ldtdufa@gmail.com.

V případě zrušení účasti z důvodu nemoci či úrazu před samotným odjezdem na tábor bude účastníkovi (resp. jeho zástupci) po předložení lékařské zprávy vyplacen doplatek z celé částky, tedy částka za akci bez zálohy. Nevztahuje se na případný předčasný odjezd z akce z důvodu nemoci či úrazu.

Žádné storno se neplatí, pokud objednatel za odhlášeného účastníka zajistí na akci účastníka náhradního. Může tak učinit kdykoliv do začátku akce. Objednatel dodá pořadateli vyplněnou přihlášku s údaji náhradního účastníka podepsanou oprávněnou osobou a výrazným označením, že se jedná o náhradníka, bez zbytečného odkladu, nejpozději však jeden den před začátkem akce.

Výše storno poplatku:

Při stornu 40. – 31. den před akcí je storno poplatek ve výši 40 % z celé částky.

Při stornu 30. – 5. den před akcí je storno poplatek ve výši 70 %.

Při stornu 5. - 1. den před je storno poplatek ve výši 90 %

Při stornu v den nástupu na akci nelze zaplacený účastnický poplatek vrátit.