Příměstský plavecký tábor 2023

spouštíme přihlašování na sezónu 2023

Naše organizace pro Vaše děti připravuje letní příměstské plavecké tábory. Pro letošní sezónu jsme v Aquacentru Šutka připravili tři turnusy. Stačí si jen vybrat některý z našich nabízených termínů.

Náš tábor je vhodný pro děti 5 do 15 let. Cílem dopoledního plaveckého kurzu je zlepšit vztah dětí k vodě, rozplavat neplavce či zlepšit plavecké styly plavců, tak aby byly vykonávány správně, zdravotně nezávadně. Pokud jsou na začátku neplavci, snaží se odborný personál o odbourání strachu z vodní hladiny a naučení základních pohybů pro pobyt ve vodě, vedle toho i správné dýchání. Ve vyšších plaveckých úrovních se zdokonaluje již naučená plavecká technika či se učí nový plavecký styl. Tábor má kapacitu 45 dětí.

Na základě odstávky vody je možné, že se upraví program tábora, nebo v krajním případě bude vypsán jiný termín. Přesně datum odstávky vody je do začátku května.

Termíny: 1. turnus: 7.8 - 11.8.2023 kapacita 45
2. turnus: 14.8 - 18.8.2023 OBSAZEN
Místo: Aquacentrum Šutka, Čimická 848/41, 182 00 Praha 8
Cena: 3500,-

Táborový program
Příměstský plavecký tábor je určen pro děti ve věku od 5 do 15 let. Program tábora je rozdělen do dvou částí: dopolední výuka plavání a odpolední program s dětmi, který je realizován formou výletů do okolí Prahy 8. Děti přebíráme mezi 7:30 a 8:00 u aquacentra Šutka a zde se opět odpoledne vrací rodičům. Následuje výuka plavání a na závěr dopoledního programu jdou děti na tobogán, uvolnit se do vířivky a zablbnout si na klouzačky. Poté se přesouváme na naší základnu na Libeňském ostrově, kde je pro děti připravený oběd. Po obědě následuje krátký polední klid a odpočinek. Poté začíná odpolední program, na který se přesouváme naším autobusem nebo pěšky v závislosti na lokalitě.

Časový harmonogram:

Pondělí až čtvrtek:
7:30 – 8:00 – nástup na tábor (první den tábora jsme připraveni na předávání dětí už od 7:10 a to z důvodů kontrolování dokumentů, doplňování informací apod.) Aquacentrum Šutka
8:00 – 11:00 – výuka plavání
11:00 – 12:15 – oběd
12:15 – 16:30 – odpolední program
16:30 – 17:00 – předávání dětí nazpět Aquacentrum Šutka

Pátek:
7:30 – 8:00 – nástup na tábor - Aquacentrum Šutka
8:00 – 11:00 – výuka plavání
11:00 – 12:15 – oběd
12:15 – 15:00 – odpolední program
15:30 - 16:00 - předávání dětí - Aquacentrum Šutka

Odpolední program turnusů*
nejpozději 1.4.2021 - bude podrobně představen program pro jednotlivé turnusy

Odpolední program je realizován v závislosti na počasí, při příjemném letním počasí se snažíme, aby byl program aktivnější, pokud jsou opravdu vedra nebo naopak déšť, tak se snažíme program přizpůsobit daným okolnostem.

Výlety, které jsou naplánované a podle počasí se budou realizovat: Lesopark Krakov (seznamovací hry, sportovní hry, atd.), Zoo, Zámek Ctěnice, Letecké muzeum Kbely, Loděnice Rohanský poloostrov, Bohnický park, Botanická zahrada, za deštivého počasí Muzeum DPP, lesopark Krtek a mnoho dalšího

*Program se vlivem počasí nebo jiných nepředvídatelných okolností může změnit.

Táborový tým
Personál na plaveckém táboře je rozdělen do dvou skupin. Na bazénu se o výuku starají certifikovaní lektoři doplněni o pomocné síly a to z důvodu, aby na jeden oddíl byly minimálně dvě osoby. Odpolední dozor je zajištěn instruktory a praktikanty. Opět při počtu dvou osob u oddílu a to hlavně z bezpečnostních důvodů.

Plavecké dovednosti
V bazénu jsou děti první den rozděleny do skupin podle výkonnosti a zdatnosti plavání. V jedné skupině je maximálně 10 dětí. Na závěrečné hodině plaveckého kurzu mají všichni lektoři pro děti připravené závěrečné zkoušky, které se liší podle plavecké zdatnosti. Na konci kurzu děti dostanou diplomy, kde jsou obrázky nebo slovně zaznamenány získané dovednosti, jež dosáhly během 5-ti denního kurzu. Do plaveckých družstev se děti rozdělují podle výkonnosti, nikoliv podle kamarádství či příbuzenských vztahů.

Strava
Doporučujeme dětem zabalit svačinu, kterou si snědí během dopolední lekce plavání, případně přibalit ještě nějakou mňamku, která potěší po náročném sportovním výkonu. Oběd je zajišťujeme firmou, která nám doveze jídlo na naši základnu v loděnici na Libeňském poloostrově, oběd se skládá z hlavního jídla a polévky. Odpolední svačina je řešena formou ovoce nebo oplatek, pitný režim mají děti zajištěn po celé odpoledne. U plaveckých táborů je možnost zajistit bezlepkovou stravu.

Co sebou zabalit?

Do bazénu:
Plavky
Ručník
Šampon, mýdlo, hřeben
Svačinu, pití
Plavecká čepice(není nutné), plavecké brýle nebo potapěčské (není nutné)

Na odpoledne:
Pevná obuv
Batůžek
Pláštěnku
Pití(láhev na doplnění)
Čepice

Platby

AKCE ZÁLOHA DOPLATEK ČÍSLO ÚČTU SPECIFICKÝ SYMBOL VARIABILNÍ SYMBOL
PPT1 1500,- 2000,- 2501164846/2010 333 Datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD
PPT2 1500,- 2000,- 2501164846/2010 444 Datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD
2501164846/2010 Datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD
Pravěk 1 turnus 3000,- 3500,- 2501164854/2010 111 Datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD
Pravěk 2.turnus 3000,- 3500,- 2501164854/2010 222 Datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD
Jarní prázdniny 2000,- 3400,- + Skipas 2000,- 2401164849/2010 666 Datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD

Účastník je na akci přihlášen doručením řádně vyplněné přihlášky pořadateli. Objednateli tak vzniká povinnost uhradit poplatek za akci tak, aby pořadatel částku obdržel nejpozději do termínu vyhlášeného pro úhradu poplatku. Termíny jsou k dispozici ve všech informačních materiálech a na internetových stránkách spolku u jednotlivých akcí.

Objednatel může poplatek uhradit buď najednou nebo formou zálohy a následného doplatku nejpozději jeden týden před začátkem akce, nebo pokud nebude domluveno jinak. Objednatel je povinen uvádět při platbě správné variabilní a specifické symboly – pořadatel neodpovídá za nedohledání nebo opožděné dohledání platby, která neměla všechny náležitosti.

Zrušení účasti objednatelem a storno

Objednatel je oprávněn odhlásit účastníka z akce (tj. zrušit účast) kdykoliv před odjezdem na tuto akci. Vzhledem k tomu, že většina nákladů spojených s akcí (včetně táborů) jsou hrazeny ve velkém předstihu dopředu, včetně platby za ubytování a stravu a další fixní náklady, je třeba při odhlášení z akce počítat s následujícími storno podmínkami. Záloha zaplacená před začátkem akce není vrátná z důvodů fixních nákladů na akci. Tyto náklady jsou rozpočítané na jednotlivého účastníka akce. Záloha se platí 14 dní od podání přihlášky, od té doby nabývá přihláška platnost. Při naplnění kapacity akce, mají přednost ti účastníci, kteří zaplatili zálohu dříve.

Při odhlášení z akce se účtuje storno poplatek ve výši x % z celkové částky účastnického poplatku za akci pořádanou DUFA z.s. Účastnickým poplatkem se rozumí celková částka za objednanou akci. Rozhodující je, kolikátý den před začátkem pobytu o storno požádáte. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky. Požádáním o storno se rozumí zaslání e-mailu na adresu Ldtdufa@gmail.com.

V případě zrušení účasti z důvodu nemoci či úrazu před samotným odjezdem na tábor bude účastníkovi (resp. jeho zástupci) po předložení lékařské zprávy vyplacen 30% z doplatku, tedy částka za akci bez zálohy. Nevztahuje se na případný předčasný odjezd z akce z důvodu nemoci či úrazu.

Žádné storno se neplatí, pokud objednatel za odhlášeného účastníka zajistí na akci účastníka náhradního. Může tak učinit kdykoliv do začátku akce. Objednatel dodá pořadateli vyplněnou přihlášku s údaji náhradního účastníka podepsanou oprávněnou osobou a výrazným označením, že se jedná o náhradníka, bez zbytečného odkladu, nejpozději však jeden den před začátkem akce.

Výše storno poplatku:
Při stornu 40. – 31. den před akcí je storno poplatek ve výši 40 % z celé částky.
Při stornu 30. – 5. den před akcí je storno poplatek ve výši 70 %.
Při stornu 5. - 1. den před je storno poplatek ve výši 90 %
Při stornu v den nástupu na akci, zaplacený účastnický poplatek nelze vrátit.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.